Om kristendomens uppkomst och dess väg till romersk statsreligion

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kristendomens uppkomst och hur den spreds till Rom där den blev en statsreligion under 300-talet.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)