Nationalekonomi

          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om nationalekonomi. Här berättas om nationalekonomins centrala begrepp, teorier, historia och inriktningar.

5
Average: 5 (1 vote)