När kristendomen kom till Sverige

          

Kortfattad faktasida på Historiska museets webbsida där du kan läsa om när Sverige kristnades. Här berättas om övergången från hedendom till kristendom.

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)