Kyrkan och staten - en historisk separation

          

Artikel i tidningen Populär Historia som fokuserar på kyrkans relation till den svenska staten och hur den har förändrats genom århundradena fram tills idag. Artikeln är kronologiskt uppbyggd och tar avstamp redan på 800-talet e.Kr. då de första kristna missionärerna kom till Sverige. Här kan du också läsa kortfattat om hur reformationen inleds och hur Sverige blev protestantiskt.

4
Average: 4 (1 vote)