Kristendomen i Sverige - från 700-talet till i dag

Bild:
          

Faktasida med en kronologisk översikt där du kan läsa om den svenska kyrkans historia och om kristendomens historia i Sverige. Webbsidan är en faktatjänst från Bibelfrågan.se.

2.25
Average: 2.3 (8 votes)