Japans historia

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Japans historia från forntid till nutid. Japans historia har under historisk tid starkt präglats av kinesiska inflytelser, från den dominerande högkulturen i Asien. Många omvälvande tekniska och kulturella innovationer importerades från fastlandet, ofta via Korea...

Kategorier:
3.75
Average: 3.8 (4 votes)