Islands historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Islands historia från det att ön koloniserades på 800-talet och fram till och med 1900-talet.

4.5
Average: 4.5 (2 votes)