George Washington (1731-1799)

Bild:
          

Artikel i Wikipedia om George Washington där du kan läsa om hans liv och politiska karriär.

2.714285
Average: 2.7 (7 votes)