En geografisk modell, del 1: Naturgeografi

Av: My Ekander |
Tid:
7:38
|
          

Genomgång (7:38 min) där SO-läraren My Ekander berättar om en geografisk modell - olika sätt att se på geografi som du kan använda dig av när du t.ex. gör ett eget arbete i skolan. Här behandlas begrepp med anknytning till naturgeografi såsom: läge, klimat, geologi, vatten, topografi, vegetation och naturtillgångar.

3.5
Average: 3.5 (4 votes)