Ekonomiska system - flippad genomgång

Av: So och Ikt-kanalen |
Tid:
10:01
|
|
          

Genomgång (10:01 min) av SO-läraren Mikael Larsson som berör de olika ekonomiska systemen marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi. Här omnämns även ekonomi som tar hänsyn till en hållbar utveckling.

3
Average: 3 (2 votes)