Diskrimineringsombudsmannen (DO)

          

Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbsida. DO jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

3
Average: 3 (1 vote)