Benediktinorden

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Benediktinorden som är en katolsk klosterorden grundad av Benedikt av Nursia år 529. Deras regler innefattar att leva i fattigdom, kyskhet, lydnad samt under plikt att stanna kvar i sitt kloster...

4
Average: 4 (2 votes)