Waffen SS

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Hitlers elitarmé - Waffen SS - och dess organisation, frontinsatser och krigsförbrytelser under andra världskriget. Waffen SS bildades som kår 1937 och var nära knuten till Gestapo och var liksom denna underställd Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Delar av Waffen-SS medverkade vid fronterna och var då endast för själva striden underställda förband ur Wehrmacht...

Kategorier: Taggar:
4
Average: 4 (1 vote)