Tysklands historia - från antiken till idag

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Tysklands historia. Tysklands historia är på många sätt mer svårdefinierad än vad som är fallet för de flesta av dess grannländer. Medan länder som Danmark och Frankrike har funnits som organisatoriska enheter i över ett årtusende är Tyskland som nationalstat ett modernt fenomen som inte går längre tillbaka än 1871…

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (2 votes)