Statistik om Sveriges ekonomi

          

På Statistiska Centralbyråns webbsida hittar du statistik om Sveriges ekonomi. Här kan du söka bland massor av teman. Men den främsta behållningen är troligtvis sidan med långa tidsserier som visar hur ekonomin har förändrats under längre tidsperioder.

4
Average: 4 (1 vote)