Instuderingsfrågor med svar: Antiken 1

Av: Mik Ran |
Tid:
13:56
|
|
YouTube
          

Genomgång (13:56 min) av instuderingsfrågor (inkl svar) gällande arbetsområdet "antiken". Här berättas främst om antikens Grekland och Rom. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

  1. Vilka skillnader ser vi mellan flodkulturerna och högkulturer som inte hade tillgång till stora floder?
  2. Vad innebär maktdelning och medborgarskap och varför ville grekerna ha detta?
  3. Vilka likheter och skillnader kan lyftas fram mellan en modern demokrati och den atenska demokratin samt den romerska republiken?
5
Average: 5 (6 votes)