Feminismen - historia och riktningar

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om feminism ur olika perspektiv. Feminism är en politisk rörelse för kvinnors fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen...

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)