Det ekonomiska kretsloppet - flippad genomgång

Av: Daniel Johansson |
Tid:
9:24
|
|
YouTube
          

Genomgång (9:24 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för det ekonomiska kretsloppet.

4
Average: 4 (5 votes)