Carl Grimberg (1875-1941)

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om en av giganterna inom svensk historieskrivning - Carl Grimberg. Då och då rapporteras det om historiska omvärderingar: ”i skolan har vi fått lära oss att ...”; ”nyare forskning visar att det ingalunda förhöll sig som vi trott att ...”. Och nästan alltid är Carl Grimberg källan till tidigare irrläror...

3
Average: 3 (1 vote)