Tchads historia - en översikt

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Tchads historia. De nutida hållningarna, institutionerna och problemen i Tchad har växt fram ur historiska traditioner och utvecklingar under mer än 1 000 år...

5
Average: 5 (1 vote)