Prostitution

Bild:
          

Artikel i Wikipedia som där du kan läsa om prostitution ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om prostitution idag och om prostitution i ett historiskt perspektiv.

3
Average: 3 (1 vote)