Norges historia

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Norges historia från stenålder till nutid. Norge som enad, suverän stat uppstod kring år 1035. Från 1388 till 1814 var Norge i politisk union med Danmark och sedan en stat i personalunion med Sverige till 1905, för att därefter återfå sin oavhängighet…

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (2 votes)