Medeltiden ur ett idéhistoriskt perspektiv

          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om medeltiden som begrepp och om medeltidens kristendom. Texten är är skriven av fil. dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv.

3
Average: 3 (2 votes)