Koranen - ursprung och innehåll

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Koranen. Här berättas om Koranens språk, upplägg, ursprung, innehåll, budskap m.m. Koranen är islams heliga skrift. Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Gabriel...

Kategorier:
4
Average: 4 (7 votes)