Den vackra kroppen - om skönhetsideal och kroppsideal förr

          

Essä där Peter Englund berättar om synen på skönhet och kroppsideal ur ett historiskt perspektiv. Få fysiska ting är så kringvärvda av kulturellt betingade föreställningar, drömmar och plågor som just våra kroppar...

3
Average: 3 (1 vote)