Den tidsenliga medeltiden

Bild:
          

På fil. dr Ralf Wadenströms hemsida kan du läsa en essä som fokuserar på maktkampen mellan världsliga makthavare och kyrkan under Europas medeltid, vilket senare utmynnade i reformationen.

3
Average: 3 (1 vote)