Den svenska kyrkans organisation

          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om hur den svenska kyrkan varit organiserad från medeltiden och framåt. Här berättas bland annat om kyrkans indelning i socken, församling, pastorat, kontrakt och stift.

3
Average: 3 (1 vote)