Buddhismens grunder

          

På Sveriges Buddhistiska Samarbetsråds hemsida kan du bl.a. läsa om vad buddhismen handlar om och vad som krävs för att betraktas som buddhist. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) är ett paraplyorgan för buddhistiska samfund ur alla traditioner verksamma i Sverige. Organisationens syfte är att samverka för buddhismens väl i Sverige och att sam­arbeta runt gemensamma projekt.

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (6 votes)