Världsatlas och historiska kartor

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Europas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Europas geografi.

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Afrikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Afrika och dess geografi.

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Mellanösterns geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Mellanösternregionen och dess geografi.

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Asiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Asien och dess geografi.

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Oceaniens och dess länders geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Oceanien och dess geografi.

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Nordamerikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordamerika och dess geografi.

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Central- och Sydamerikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Centralamerikas och Sydamerikas geografi.

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Fakta om Europa

Här hittar du samhällsfakta om Europa. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Afrikas historia

Afrikas historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den afrikanska kontinentens...

Fakta om Afrika

Aktuell samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund med fokus på hela Afrika (världsdelen).

Mellanösterns historia

Mellanösterns historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av hela Mellanösterns historia...

Fakta om Mellanöstern

Här hittar du samhällsfakta om Mellanösternregionen. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Asiens historia

Asiens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den asiatiska kontinentens...

Fakta om Asien

Här hittar du samhällsfakta om Asien. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Oceaniens och alla dess länders historia

Oceaniens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av Oceaniens och alla dess länders...

Fakta om Oceanien

Här hittar du samhällsfakta om Oceanien och många av dess mindre länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och...

Nordamerikas historia

Nordamerikas historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den amerikanska kontinentens...

Fakta om Nordamerika

Här hittar du samhällsfakta om Nordamerika. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör världsdelen ur...

Central- och Sydamerikas historia

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och...

Fakta om Central- och Sydamerika

Här hittar du samhällsfakta om Central- och Sydamerika. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Historiska arkiv, kartor och statistik

Samlingar med historiska kartor och statistik för historieämnet. Historiska kartor och statistik ger en snabb överblick...

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Kartor och kartkunskap

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du...

Relaterade taggar

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kontinenter och världsdelar

av: Mattias Axelsson
2022-02-01

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom skillnaden mellan kontinenter och världsdelar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra länders politiska system (fördjupning)

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Europeiska unionen (EU)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Europeiska unionen. Hur bildades EU? Hur bestäms nya lagar i EU? Vad är skillnaden mellan kommissionen och ministerrådet?

+ Lyssna