Världsatlas och historiska kartor

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

SO-rummet bok
M
Egyptiskt par

Kärlek vid Nilen

Dikten "Jag vill till henne" skrevs för över 3 000 år sedan i det forntida Egypten. Denna...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Ge
Karta

Mellanösterns geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Mellanösternregionen och dess geografi.

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Ge
Karta

Asiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Asien och dess geografi.

Hi

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Ge
Karta

Oceaniens och dess länders geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Oceanien och dess geografi.

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Ge
Karta

Nordamerikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordamerika och dess geografi.

Hi

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Ge
Karta

Central- och Sydamerikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Centralamerikas och Sydamerikas geografi.

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Sh
Karta

Fakta om Europa

Här hittar du samhällsfakta om Europa. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Hi
Karta

Afrikas historia

Afrikas historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den afrikanska kontinentens...

Sh
Karta

Fakta om Afrika

Aktuell samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund med fokus på hela Afrika (världsdelen).

Hi
Karta

Mellanösterns historia

Mellanösterns historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av hela Mellanösterns historia...

Sh
Karta

Fakta om Mellanöstern

Här hittar du samhällsfakta om Mellanösternregionen. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Hi
Karta

Asiens historia

Asiens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den asiatiska kontinentens...

Sh
karta

Fakta om Asien

Här hittar du samhällsfakta om Asien. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Hi
Karta

Oceaniens och alla dess länders historia

Oceaniens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av Oceaniens och alla dess länders...

Sh
Karta

Fakta om Oceanien

Här hittar du samhällsfakta om Oceanien och många av dess mindre länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och...

Hi
Karta

Nordamerikas historia

Nordamerikas historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den amerikanska kontinentens...

Sh
Karta

Fakta om Nordamerika

Här hittar du samhällsfakta om Nordamerika. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör världsdelen ur...

Hi
Karta

Central- och Sydamerikas historia

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och...

Sh
Karta

Fakta om Central- och Sydamerika

Här hittar du samhällsfakta om Central- och Sydamerika. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Hi

Historiska arkiv, kartor och statistik

Samlingar med historiska kartor och statistik för historieämnet. Historiska kartor och statistik ger en snabb överblick...

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Ge

Kartor och kartkunskap

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du...

Hi

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Ge
Karta

Europas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Europas geografi.

Hi

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Ge
Karta

Afrikas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Afrika och dess geografi.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kontinenter och världsdelar

av: Mattias Axelsson
2022-02-01

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom skillnaden mellan kontinenter och världsdelar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra länders politiska system (fördjupning)

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Europeiska unionen (EU)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Europeiska unionen. Hur bildades EU? Hur bestäms nya lagar i EU? Vad är skillnaden mellan kommissionen och ministerrådet?

+ Lyssna