Var står den svenska staten i frågor om genetik?

          

På Statens medicinsk-etiska råds webbplats finns information om genetik. En genetisk analys (gentest) innebär att man skaffar information om en individs arvsanlag (gener) utifrån ett blod- eller annat vävnadsprov. Informationen kan inhämtas antingen genom att analysera kromosomuppsättningen hos en individ (kromosomanalys) eller genom att analysera själva DNA-sekvensen i enskilda gener/genregioner...

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (1 vote)