Sjukvården skall icke dräpa

          

Essä på Fri Tanke Smedjas hemsida där Per Ewert presenterar sju argument mot aktiv dödshjälp inom vården. Mänskligt liv har ett unikt skyddsvärde, och därför har sjukvården ingen moralisk rätt att aktivt döda patienter...

5
Average: 5 (1 vote)