Polens historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Polens historia. Polens historia karakteriseras av stor föränderlighet i dess gränser och återkommande växelvisa perioder av inre splittring, dess tidigare roll som en dominerande stormakt, perioder utan självständighet (då landet tillhörde andra stater) samt ett återupprättande av nationen och staten.

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (2 votes)