Magi

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om magi. Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker (efter persiskans magus), trollkarlar eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med "tankens kraft" uppnå vissa mål...

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)