Läkarna tvekar om dödshjälp

          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Michael Lövtrup presenterar fakta om dödshjälp och belyser debatten kring ämnet. Ska en svårt sjuk människa kunna välja att få avsluta sitt liv? I allt fler länder blir detta tillåtet, och medan den svenska läkarkåren tvekar är allmänheten för en lagändring...

5
Average: 5 (1 vote)