Hårda krav i Herrens tjänst

          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om prästernas verksamhet och skyldigheter i det medeltida samhället i Norden. Prästens gård i byn var reglerad i landskapslagarna. Den tillhörande jorden var skattefri och prästen skulle ingå i byalaget som vilken bonde som helst. Krav fanns på att prästen skulle bebo sin gård. Prästgårdens jord var basen för prästens underhåll men även andra intäktskällor stod till buds. Av tiondet tillföll en viss del prästen...

4
Average: 4 (1 vote)