Gränser i vårt historietänkande

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vårt sätt att tolka historien utifrån nutidens geografiska gränser. Att utgå från dagens geografiska gränser och politiska enheter när man ser på det förflutna är historielöst, menar henrik höjer, fil dr i historia. Vi måste frigöra oss från våra egna kategoriseringar för att förstå dem som levt före oss, anser han...

4
Average: 4 (1 vote)