Afrikas historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Afrikas historia. Afrikas historia är relativt outforskad jämfört med andra kontinenters. Afrika betraktas allmänt som den kontinent som människan härstammar från. En framträdande civilisation i Afrikas historia var Forntida Egypten. Från 600-talet har stora delar av Afrika påverkats av islams spridning...

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (2 votes)