30 års kvinnokamp

          

Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbiblioteks webbutsällning om kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp. Webbsidan handlar i första hand om svensk kvinnorörelse med tonvikt på 1970-talet.

2
Average: 2 (2 votes)