Teosofins historia och lärans huvuddrag

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om teosofi. Teosofi, (av grek. theos, gud, och sofia, vishet, vishet i fråga om det gudomliga) kan syfta på två olika rörelser, varför det engelska språket, till skillnad från det svenska, gör skillnad på den äldre trosuppfattning som utövas av "a theosopher" och den yngre trosuppfattning som utövas av "a theosophist"...

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)