Rumäniens historia från antiken till nutid

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Rumäniens historia. Enligt Herodotos var landet del av Thrakien, befolkad av thrakerna, skyterna och senare dakerna, en thrakisk stam. Under senantiken (efter två krig mot romarna 101-102 samt 105-106 e.Kr.) blev provinsen Dakien en del av romarriket…

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)