Humanismen enligt föreningen Humanistera

          

Föreningen Humanisterna är ett sällskap för sekulära humanister. På deras hemsida kan bl.a. läsa om deras idéprogram. Humanisterna är en organisation vars verksamhet syftar till att främja den sekulära humanismen som livsåskådning. Ordet “humanism” används då som en beteckning på en sekulär livsåskådning.

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)