Burmas historia - från förhistorisk tid till idag

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Burmas historia. Landets historia är lång och komplex. Många olika folkslag har bott i regionen varav mon är det äldsta...

4
Average: 4 (1 vote)