Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna i atmosfären och deras inverkan på jordens värmebalans. En stor del av solens värmestrålning reflekteras vanligtvis från jorden tillbaka till rymden. Men växthusgaserna absorberar en del av värmestrålningen och binder den på jorden. Följden blir att temperaturen i jordatmosfären höjs.

Växthusgaserna kan liknas vid glaset i ett växthus där solens värme absorberas på ett likande sätt.

Här nedan presenteras material som kan relateras till växthuseffekten.

ANNONS

Lärarmaterial om Växthuseffekten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Högstadiet
Klimatförändringar har alltid förekommit. Men den förändring som sker nu är mycket snabb och troligen orsakad av ökade halter av växthusgaser. Orsaker till detta är främst människans förbränning av kol, olja,...

Webbsidor om Växthuseffekten (30 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (1 vote)

Kortfattad genomgång (1:25 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar temperaturökningen på jorden. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

          
Popularitet (1 vote)

Kortfattad genomgång (1:04 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar växthuseffekten. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

          
Popularitet (1 vote)

Kortfattad genomgång (1:24 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar hur människan bidrar till den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

          
Popularitet (2 votes)

Genomgång (7:57 min) av NO-läraren Eva Bjerding som berättar om olika saker som bidrar till miljöförstöring och vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling och rädda världen.

          
Popularitet (1 vote)

Kortfattad genomgång (1:07 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar om den globala uppvärmningen kan beror på annat än mänskliga utsläpp av växthusgaser. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

          
Popularitet (1 vote)

Kortfattad genomgång (1:10 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

          
Popularitet (1 vote)

Kort genomgång (4:06 min) av geografiläraren Fredrik som berättar om växthusgaser och växthuseffekten.

          
Popularitet (1 vote)

Del 2 (9:08 min)  i en webbserie i 6 delar om miljöproblem, miljöteknik och miljöpolitik. Följ ingenjören Mikael på en lärorik resa i en av vår tids ödesfrågor. I det här avsnittet behandlas den globala uppvärmningen och miljögifter.

          
Popularitet (1 vote)

Presentation (13:25 min) av gymnasieläraren Lotta som berättar om växthuseffektens naturliga orsaker. Om inte den naturliga växthuseffekten hade funnits på jorden skulle inget liv kunna existera. Det är viktigt att skilja mellan den naturliga växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. Det är den förstärkta (INTE den naturliga) växthuseffekten som en stor del av dagens klimatfrågor handlar om.

          
Popularitet (2 votes)

Halten av koldioxid i atmosfären har passerat en ny och oroväckande milstolpe: 400 miljondelar, ppm. Koldioxid bidrar till växthuseffekten, uppvärmningen av jordens klimat. De förr så högljudda klimatskeptikerna är borta. Kvar finns bara realpolitisk hänsyn. I den här artikeln (maj 2013) i nyhetsmagasinet Fokus kan du läsa mer.

          
charcoa1
Popularitet (1 vote)

Radioprogramserie från UR (10 delar, 14 min per avsnitt) där positiva och negativa perspektiv på globaliseringen tas upp. Några program har en kritisk infallsvinkel och tar upp frågor om klimatförändringar, miljöproblem och den ekonomiska världsordningen som skapar allt större orättvisor. Andra program tar upp det positiva som globaliseringen för med sig - att allt fler får möjlighet att resa då nationsgränserna inte är lika stora hinder som förr och möjligheterna att enkelt kunna kommunicera med människor över hela jordklotet. Programmen riktar sig till gymnasiet.

          
Popularitet (3 votes)

Avsnitt (14 min) från UR:s programserie Banderoll där du får höra hur växthuseffekten fungerar och om konsekvenserna av en ökad mängd växthusgaser i atmosfären. Här får du veta hur den stigande temperaturen kommer att påverka människor i olika delar av världen, hur den drabbar fattiga respektive rika människor och hur den kan få katastrofala följder i form av krig och sjukdomar.

          
Popularitet (11 votes)

Kort pedagogisk genomgång (1:47 min) från Teacher on Demand om växthuseffekten. Filmen är gjord av Birgitta Björling Ottosson.

          
Popularitet (2 votes)

På Vetamix innehållsrika webbsida kan du se ett utdrag (ca 3 min) ur programmet X-tra där du får veta vad växthuseffekten egentligen innebär och vad den beror på. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

          
Popularitet (4 votes)

Ekonomifakta.se är en webbsida som presenterar kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter, handel, globalisering, konsumtion, miljö, energi och annat av betydelse för samhällsekonomin. Ekonomifakta.se ägs av Svenskt Näringsliv.

          
Popularitet (2 votes)

På Svensk Energis webbplats hittar du ett skolanpassat utbildningsmaterial kring energi och energikällor. Utbildningsmaterialet innehåller bl.a. ett bildspel och olika informationsmaterial i pdf-format. Här berättas om energikällor ur ett miljöperspekktiv. Du får bl.a. veta mer om vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, fusionskraft, biobränslen, fossila bränslen och el.

          
Popularitet (3 votes)

Skolvädernätet är en webbsida som produceras av Universeum i Göteborg och riktar sig till barn och ungdomar som vill veta mer om väder och klimat. På webbsidan hittar du massor av faktatexter som handlar om väder, klimat, växthuseffekten, prognoser, instrument, mätningar m.m.

          
Joi Ito
Popularitet (2 votes)

DN:s snabbguide om växthuseffekten. Gaser i atmosfären släpper igenom det mesta av solens strålar som värmer upp jorden. I motsatt riktning strålar värme från jorden ut i rymden. Men en del av värmen fångas upp av så kallade växthusgaser och blir kvar på jorden. I princip har gaserna samma funktion som glas i ett växthus, därav namnet…

          
Popularitet (2 votes)

Skolvädernätet är en webbsida som produceras av Universeum i Göteborg och riktar sig till barn och ungdomar som vill lära sig något om väder och klimat. På webbsidan hittar du massor av faktatexter varav några handlar om växthuseffekten och vad vi kan göra för att dämpa den.

          
Popularitet (1 vote)

På Klimatsajten kan du lära dig mer om vårt komplicerade klimatsystem. För att underlätta för dig att förstå hur allt hänger ihop så belyser man här saker och ting från olika håll och på olika nivåer. Det finns många faktorer som ingår och som är kopplade till varandra. Ett samspel av strålning, atmosfären, havet, biosfären m.m.. Det gäller både att förstå detaljerna och att se helheten... Webbsidan drivs av Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet.

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.