Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna i atmosfären och deras inverkan på jordens värmebalans. En stor del av solens värmestrålning reflekteras vanligtvis från jorden tillbaka till rymden. Men växthusgaserna absorberar en del av värmestrålningen och binder den på jorden. Följden blir att temperaturen i jordatmosfären höjs. Växthusgaserna kan liknas vid glaset i ett växthus där solens värme absorberas på ett likande sätt.

Här nedan presenteras material som kan relateras till växthuseffekten.

Annons

Lärarmaterial om Växthuseffekten

av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Hur påverkas miljön av ekonomisk tillväxt? I Uppslaget Miljö ligger fokus på näringslivets miljöpåverkan och relationen mellan miljö och tillväxt.
av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Målgrupp:
Högstadiet
Klimatförändringar har alltid förekommit. Men den förändring som sker nu är mycket snabb och troligen orsakad av ökade halter av växthusgaser. Orsaker till detta är främst människans förbränning av kol, olja, naturgas och andra fossila bränslen.

Länkar om Växthuseffekten

Sortera efter:
          

Genomgång (9:37 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "Europas geografi".  Här förklaras följande begrepp: klimatzoner, kustklimat, inlandsklimat, Medelhavsklimat, växthusgaser, växthuseffekten, utsläpp, innanhav, avdunsta/dunsta, bräckt vatten, havsytans nivå (meter över havet), tidvatten, skyddsvall, ebb och flod.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:15 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "Klimatförändringar och energi" i geografi. Här förklaras: klimatförändring, global uppvärmning, växthusgaser, växthuseffekten, permafrost, Golfströmmen, icke förnybar energi, fossila bränslen, koldioxidutsläpp, klimatpolitik, förnybar energi, solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft, biobränsle, kärnkraft m.m.

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:25 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar temperaturökningen på jorden. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:04 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar växthuseffekten. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:24 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar hur människan bidrar till den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Genomgång (7:57 min) av NO-läraren Eva Bjerding som berättar om olika saker som bidrar till miljöförstöring och vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling och rädda världen.

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:07 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar om den globala uppvärmningen kan beror på annat än mänskliga utsläpp av växthusgaser. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:10 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:06 min) av geografiläraren Fredrik som berättar om växthusgaser och växthuseffekten.

Spara som favorit
          

Del 2 (9:08 min)  i en webbserie i 6 delar om miljöproblem, miljöteknik och miljöpolitik. Följ ingenjören Mikael på en lärorik resa i en av vår tids ödesfrågor. I det här avsnittet behandlas den globala uppvärmningen och miljögifter.

Spara som favorit
          

Presentation (13:25 min) av gymnasieläraren Lotta som berättar om växthuseffektens naturliga orsaker. Om inte den naturliga växthuseffekten hade funnits på jorden skulle inget liv kunna existera. Det är viktigt att skilja mellan den naturliga växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. Det är den förstärkta (INTE den naturliga) växthuseffekten som en stor del av dagens klimatfrågor handlar om.

Spara som favorit
          

Halten av koldioxid i atmosfären har passerat en ny och oroväckande milstolpe: 400 miljondelar, ppm. Koldioxid bidrar till växthuseffekten, uppvärmningen av jordens klimat. De förr så högljudda klimatskeptikerna är borta. Kvar finns bara realpolitisk hänsyn. I den här artikeln (maj 2013) i nyhetsmagasinet Fokus kan du läsa mer.

Spara som favorit
          

Avsnitt (14 min) från UR:s programserie Banderoll där du får höra hur växthuseffekten fungerar och om konsekvenserna av en ökad mängd växthusgaser i atmosfären. Här får du veta hur den stigande temperaturen kommer att påverka människor i olika delar av världen, hur den drabbar fattiga respektive rika människor och hur den kan få katastrofala följder i form av krig och sjukdomar.

Spara som favorit
          

På Vetamix innehållsrika webbsida kan du se ett utdrag (ca 3 min) ur programmet X-tra där du får veta vad växthuseffekten egentligen innebär och vad den beror på. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Ekonomifakta.se är en webbsida som presenterar kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter, handel, globalisering, konsumtion, miljö, energi och annat av betydelse för samhällsekonomin. Ekonomifakta.se ägs av Svenskt Näringsliv.

Spara som favorit
          

På Svensk Energis webbplats hittar du ett skolanpassat utbildningsmaterial kring energi och energikällor. Utbildningsmaterialet innehåller bl.a. ett bildspel och olika informationsmaterial i pdf-format. Här berättas om energikällor ur ett miljöperspekktiv. Du får bl.a. veta mer om vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, fusionskraft, biobränslen, fossila bränslen och el.

Spara som favorit
          

Skolvädernätet är en webbsida som produceras av Universeum i Göteborg och riktar sig till barn och ungdomar som vill veta mer om väder och klimat. På webbsidan hittar du massor av faktatexter som handlar om väder, klimat, växthuseffekten, prognoser, instrument, mätningar m.m.

Spara som favorit
          

DN:s snabbguide om växthuseffekten. Gaser i atmosfären släpper igenom det mesta av solens strålar som värmer upp jorden. I motsatt riktning strålar värme från jorden ut i rymden. Men en del av värmen fångas upp av så kallade växthusgaser och blir kvar på jorden. I princip har gaserna samma funktion som glas i ett växthus, därav namnet…

Spara som favorit
          

Skolvädernätet är en webbsida som produceras av Universeum i Göteborg och riktar sig till barn och ungdomar som vill lära sig något om väder och klimat. På webbsidan hittar du massor av faktatexter varav några handlar om växthuseffekten och vad vi kan göra för att dämpa den.

Spara som favorit
          

Temasidor i pdf-format (4 sid) ur tidningen Lyckoslanten där du kan läsa om hållbar utveckling. Här berättas om miljöfrågor, vad vi kan göra för miljön, klimatförändringar, konsumtion m.m.. Tidningen Lyckoslanten ges ut av Swedbank och vänder sig i första hand till skolbarn i åldrarna 9 till 12 år. Tidningen är både kul och lärorik och syftar till att inspirera lärare och barn i undervisningen om ekonomi och pengar.

Spara som favorit

Sidor

Annons