Total solförmörkelse

ÅRET RUNT 16 februari
Bild:

Total solförmörkelse

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 16 februari 1980 inträffade en total solförmörkelse över Afrika och Indien. Över Konarak i Indien varade den totala solförmörkelsen under två minuter och sexton sekunder. Under denna tid hindrade månen solens strålar att nå fram till Konarak.

Solkulten spelar en viktig roll i det hinduiska Indien. Inom hinduismen börjar man dagen med en åldrig solbön. När solförmörkelsen inträffade lät en del heliga män begrava sig ända till huvudet i jorden. En del kvinnor fruktade att de skulle drabbas av missfall under solförmörkelsen. Den senaste totala solförmörkelsen i Sverige inträffade 1954. Den 16 oktober 2126 inträffar nästa totala solförmörkelse som kan ses i Sverige.