Bild:
M

Uruguay idag

Antal invånare: 3 368 595 (2011)
Huvudstad: Montevideo

Befolkning

Uruguays befolkning är den mest enhetliga i Sydamerika. De flesta invånarna härstammar från de sydeuropéer, främst spanjorer och italienare, som i slutet av 1800-talet utvandrade till Uruguay i hopp om att finna arbete. Den ursprungliga indianbefolkningen är i det närmaste utplånad

. Nästan var tionde uruguayan är mestis (av blandat indianskt och europeiskt ursprung). I huvudstaden Montevideo och vid gränsen till Brasilien finns grupper av svarta som utgör cirka fyra procent av befolkningen. De är ättlingar till afrikanska slavar. Bland de svarta är fattigdomen utbredd och gruppen diskrimineras på arbetsmarknaden.

Religion

Religionsfrihet råder i Uruguay. Staten och kyrkan är skilda åt i författningen. Närmare hälften av invånarna är katoliker, men många av dem utövar inte sin tro. Nästan lika många betecknar sig som icke troende eller privatreligiösa utan anknytning till något samfund.

Politiskt system

Författningen från 1966 stadgar att Uruguay är en demokratisk republik som garanterar invånarna medborgerliga och politiska fri- och rättigheter.

Aktuell politik

President- och parlamentsvalen i oktober 2004 utgjorde en historisk brytpunkt i uruguayansk politik. De högerinriktade Coloradopartiets och Blancopartiets stora dominans bröts definitivt när vänsterkoalitionen Progressivt möte-Breda fronten (EP-FA) fick egen majoritet i parlamentets båda kamrar, samtidigt som EP-FAs ledare Tabaré Vázquez valdes till president. I valen hösten 2009 bekräftades den politiska kursändringen då den före detta ledaren för den forna vänstergerillan Tupamaros, José Mujica, segrade i presidentvalet och EP-FA åter fick egen majoritet i båda kamrar.

Utrikespolitik och försvar

Uruguays läge som buffertstat mellan Sydamerikas två stormakter, Argentina och Brasilien, präglar utrikespolitiken. Omfattande handel bedrivs med grannländerna och det finns en ambition att stärka det regionala samarbetet på kontinenten. Uruguay var 1995 med och bildade frihandelsorganisationen MERCOSUR (El Mercado Común del Sur) tillsammans med Argentina, Brasilien och Paraguay. MERCOSUR arbetar för ökad ekonomisk integration med EU som modell. Integrationsarbetet inom organisationen drabbades dock av bakslag under de ekonomiska kriserna i Brasilien och Argentina kring millennieskiftet. De båda länderna tvingades då devalvera sina valutor, vilket skapade problem även för Uruguay och Paraguay. Samarbetet inom MERCOSUR har också störts av att Brasilien och Argentina inte gått med på att låta de två små medlemsländerna ingå egna handelsavtal med ett tredje land, till exempel USA.

Ekonomi

Jordbruket, framför allt uppfödning av kor och får, är Uruguays viktigaste näringsgren. Merparten av landets exportinkomster kommer från jordbrukssektorn, som dessutom förser stora delar av industrin med råvaror. Det ensidiga beroendet av ett fåtal jordbruksprodukter, främst kött, ull och skinn, gör dock ekonomin känslig för prissvängningar på världsmarknaden. Därtill är produktiviteten låg inom jordbruket och investeringarna är otillräckliga.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Uruguays geografi.

Utrikeshandel

Uruguays utrikeshandel är beroende av jordbruket, framför allt boskapsskötseln samt industri baserad på denna. Vanligtvis har landet underskott i handelsutbytet med utlandet, det vill säga importen överskrider exporten. Genom skattelättnader för olika företag försöker landet främja exporten.

Besök Landguiden och läs mer om Uruguay.
Aktuell statistik – jämför Uruguay med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 3 368 595 (2011)
Huvudstad: Montevideo

Befolkning

Uruguays befolkning är den mest enhetliga i Sydamerika. De flesta invånarna härstammar från de sydeuropéer, främst spanjorer och italienare, som i slutet av 1800-talet utvandrade till Uruguay i hopp om att finna arbete. Den ursprungliga indianbefolkningen är i det närmaste utplånad

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Uruguay

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Uruguay. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Uruguay ur olika perspektiv. Uruguay, formellt Republiken Uruguay, är ett land i sydöstra Sydamerika, vid Atlanten. Landet gränsar till Argentina och Brasilien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Uruguay. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Uruguays geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Uruguays historia i stora och små perspektiv.