Bild:
M

Thailand idag

Antal invånare: 67 010 502 (2013)
Huvudstad: Bangkok

Befolkning

Den thailändska befolkningen är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Men inom den thaitalande befolkningen finns regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter.

Religion

En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen. Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Politiskt system

Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen måste vara buddist. Kungahusets formella makt är begränsad men i verkligheten har hovet ett stort inflytande över samhället. Den 22 maj 2014 avsattes landets folkvalda regering i en militärkupp och parlamentet upplöstes. Författningen, som föreskrev att Thailand är en parlamentarisk demokrati, upphävdes av armén. Idag styrs landet av en tillfällig regering, uppbackad av militären.

Aktuell politik

Den 22 maj 2014 genomförde militären en kupp och avsatte Thailands folkvalda regering, som leddes av Yingluck Shinawatra, syster till den omstridde tidigare premiärministern Thaksin Shinawatra. Maktövertagandet skedde efter ett drygt halvår av regeringskritiska demonstrationer i Bangkok. Landet styrs idag av ett militärråd och saknar permanent författning, regering och parlament. Undantagstillstånd och mediecensur råder.

Utrikespolitik och försvar

Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer. Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken. Efter andra världskriget har utrikespolitiken varit utpräglat västvänlig, men Thailand strävar också efter att utöka samarbetet med andra länder i Sydöstasien.

Ekonomi

Thailands ekonomi har vuxit snabbt sedan 1950-talet. Tillväxten drivs framför allt på av en stor export, som i hög grad består av elektroniska komponenter framställda av en modern industri. En omfattande turistnäring bidrar också till uppgången. Levnadsstandarden har stegvis höjts för invånarna, men förbättringen är ojämnt fördelad. Den ekonomiska uppgången märks mest i Bangkok med omnejd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Thailands geografi.

Utrikeshandel

I takt med industrialiseringen från 1960-talet har Thailands utrikeshandel förändrats i grunden. Från att tidigare nästan uteslutande ha bestått av jordbruks- och fiskeprodukter utgörs exporten nu till största delen av varor från tillverkningsindustrin. Samtidigt har importen ökat kraftigt.

Besök Landguiden och läs mer om Thailand.
Aktuell statistik – jämför Thailand med andra länder.
Konflikter : södra Thailand

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 67 010 502 (2013)
Huvudstad: Bangkok

Befolkning

Den thailändska befolkningen är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Men inom den thaitalande befolkningen finns regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Thailand

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Thailand. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Thailand. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Asien som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens webbsida hittar du ett faktablad (2 sid i pdf-format) om konflikten i Thailand.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Thailand ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Thailand ur olika perspektiv. Thailand, officiellt Konungariket Thailand, tidigare känt som Siam, är ett land beläget i centrala delen av Indokinahalvön och Sydostasien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Thailand. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Asien. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de asiatiska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Thailand. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Thailands geografi ur olika perspektiv.

Historia om Thailand. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.