Fördjupning i arbetslivet


av:
Arena Skolinformation
målgrupp: Gymnasiet
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

Uppgifterna gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a.​

Ladda ned fördjupning i Arbetslivet (pdf)

Här hittar du resten av materialet till Arbetslivet >

Publicerad: 13 december 2015

Liknande lärarmaterial 43 st

Sidor