Bild:
M

Vietnam idag

Antal invånare: 89 708 900 (2013)
Huvudstad: Hanoi

Befolkning

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket (även kallat kinh). Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Landets invånarantal har ökat med nära 50 procent på ett kvartssekel och ligger runt 90 miljoner, men den tidigare höga befolkningstillväxten har nu bromsats.

Religion

I teorin råder religionsfrihet i Vietnam men i realiteten reglerar och begränsar myndigheterna religionsutövningen. Fyra av fem invånare säger sig inte ha någon religion men många utövar åtminstone till en del buddism eller folkreligioner med inslag av till exempel andetro och förfädersdyrkan. Det finns också en betydande grupp kristna.

Politiskt system

Vietnam är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens mest auktoritära samhällen. Kommunistpartiet kontrollerar hela statsapparaten, ned på bynivå. Försök görs för att minska byråkratisk ineffektivitet och den utbredda korruptionen, men några genomgripande politiska reformer finns inte på dagordningen.

Aktuell politik

Övergången till marknadsekonomi har på ett par årtionden gjort Vietnam till en ekonomisk framgångssaga. Levnadsvillkoren har förbättrats avsevärt för det stora flertalet av invånarna och landet har på många sätt öppnats mot omvärlden. Men något motsvarande politiskt töväder har inte följt på de ekonomiska reformerna. Kommunistpartiet är fortfarande det enda tillåtna partiet och förföljelsen av oliktänkande har de senaste åren ökat.

Utrikespolitik och försvar

Vietnams förhållande till omvärlden har förändrats radikalt sedan början av 1990-talet. Då var landet internationellt isolerat, ekonomiskt straffat för sin ockupation av Kambodja och fortfarande utfryst av USA efter kriget. Det enda starka stödet kom från de socialistiska länderna med Sovjetunionen i spetsen. Numera har Vietnam avspända relationer till i princip alla länder. Ett undantag är Kina som är en konkurrent om rätten till territorialvatten i Sydkinesiska havet.

Ekonomi

Vietnam har på ett kvartssekel förvandlats från en fattig jordbruksnation till ett lägre medelinkomstland där industri och tjänster står för merparten av ekonomin. Det har skett parallellt med omvandlingen från planekonomi till marknadsekonomi. Den snabba tillväxten har åtföljts av en stor fattigdomsminskning. Regeringen står nu inför utmaningen att driva vidare reformerna av statliga företag för att hålla tillväxttakten uppe.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vietnams geografi.

Utrikeshandel

Efter två årtionden av negativ handelsbalans har Vietnam sedan 2012 ett mindre överskott i utrikeshandeln, det vill säga exporten är något större än importen.

Besök Landguiden och läs mer om Vietnam.
Aktuell statistik – jämför Vietnam med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 89 708 900 (2013)
Huvudstad: Hanoi

Befolkning

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket (även kallat kinh). Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Landets invånarantal har ökat med nära 50 procent på ett kvartssekel och ligger runt 90 miljoner, men den tidigare höga befolkningstillväxten har nu bromsats.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Vietnam

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Vietnam. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

På finska utrikesministeriets webbsida hittar du aktuella landfakta och rapporter om utvecklingen i Etiopien, Kenya, Moçambique, Zambia, Tanzania, Nicaragua, Nepal och Vietnam.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Vietnam ur olika perspektiv. Vietnam, formellt Socialistiska republiken Vietnam, ligger i Sydostasien och gränsar till Kina, Laos och Kambodja...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Vietnam. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Vietnams geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Vietnams historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.