Bild:
M

Jemens geografi

Antal invånare: 24 407 381 (2013)
Huvudstad: Sanaa

Geografi

Republiken Jemen upptar den sydligaste delen av Arabiska halvön och är till ytan något större än Sverige. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var större till ytan, men hade en mindre befolkning.

Jemen gränsar till Röda havet i väst och till Adenviken och Arabiska sjön i söder. I öst ligger Oman och i norr Saudiarabien.

Landgränserna har varit omtvistade. Det gäller särskilt gränsen till Saudiarabien som skär rakt genom al-Rub’ al-khali, en av världens största sandöknar.

Ett antal öar hör också till Jemen, inklusive Perim i det strategiska Bab al-mandabsundet vid inloppet till Röda havet, samt Soqotra som ligger utanför spetsen på Afrikas horn, 35 landmil från Jemens kust.

Längs kusten mot Röda havet ligger ett smalt slättland, Tihama, som i huvudsak är torrlagt. Det finns dock enstaka oaser och genom slätten löper tidvis uttorkade flodfåror, wadier. När de fylls med vatten kan åkerbruk bedrivas i området. Vattnet kommer från de bergskedjor med toppar på över 3 000 meter som löper från norr till söder bara några mil innanför kusten. I bergslandskapet finns sänkor med relativt bördig mark.

Utmed den södra kusten löper också en högplatå, vars högsta höjd når 2 000 meter över havet. Genom platån, parallellt med kusten, löper den stora dalgången Wadi Hadramawt.

Från bergen längs kusterna sluttar marken inåt land och övergår i öken.

Klimat

Klimatet varierar med höjden över havet. I slättlandet Tihama i väster är det hett och fuktigt, men eftersom luften inte kyls ned regnar det sällan. I inlandets ökenområden och i låglandet längst i öster är nederbörden ännu mer sparsam. På sina håll kan det gå upp till tio år utan att det regnar. I bergstrakterna är klimatet mer tempererat. Somrarna är behagligt varma och regniga medan vintrarna är svala och torra med tillfällig frost.

Naturtillgångar och energi

Olja är Jemens viktigaste inkomstkälla, men landet är en liten producent jämfört med grannstaterna. Landet är inte medlem i De oljeexporterande ländernas organisation (OPEC). Större oljefyndigheter hittades på 1980-talet, men produktionen kom inte igång på allvar förrän efter föreningen av Nord- och Sydjemen. Oljeindustrin domineras av mindre utländska bolag. De viktigaste oljefälten ligger i de östra delarna av det forna Sydjemen.

Jordbruk

Jordbruket spelar fortfarande en central roll i Jemen. Det beräknas sysselsätta över hälften av befolkningen. Bara knappt tre procent av landets yta är emellertid odlingsbar mark, medan mindre än en tredjedel utgörs av betesmark. De bördigaste jordarna återfinns i norr och väster, både i högländerna och på kustslätten i Tihama. Landet måste dock importera stora mängder livsmedel för att fylla sitt matbehov.

Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av brist på utbildad arbetskraft, höga energikostnader och en begränsad hemmamarknad. Småföretagsamheten är dock utbredd och många hantverk har hundraåriga traditioner. Drygt nio av tio industrier har en till fyra anställda. Staten äger nästan en tredjedel av de industrier som har tio anställda eller fler.

Turism

Turism skulle under mer stabila förhållanden kunna vara en viktig inkomstkälla för landet. Prisläget är lågt, landskapet är vackert och Jemen är översållat med spår av gamla kulturer. Huvudstaden Sanaa och städerna Shibam och Zabid är uppsatta på UNESCOs världsarvslista för sin unika tornhusarkitektur.

Besök Landguiden och läs mer om Jemen.
Se aktuell statistik om Jemen och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 24 407 381 (2013)
Huvudstad: Sanaa

Geografi

Republiken Jemen upptar den sydligaste delen av Arabiska halvön och är till ytan något större än Sverige. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var större till ytan, men hade en mindre befolkning.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Jemens geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jemen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Jemen ur olika perspektiv. Jemen, alternativt Yemen, formellt Republiken Jemen, är en stat på södra Arabiska halvön i sydvästra Asien. Jemen betyder Landet till höger (om Mekka) och är det område i Sydarabien som antikens grekiska och romerska geografer kallade Arabia Felix (Det lyckliga Arabien)...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Jemen. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Jemen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.