Bild:
M

Guyanas geografi

Antal invånare: 756 040 (2011)
Huvudstad: Georgetown

Geografi

Guyana, tidigare Guayana, kallas ibland ett större område längs Sydamerikas nordkust som förutom republiken Guyana också innefattar Surinam (före detta Holländska Guyana), Franska Guyana och angränsande delar av Venezuela och Brasilien (se karta). Det indianska ordet Guyana

, ”vattnens land”, syftar på de många floderna i området.

Republiken Guyana motsvarar till ytan knappt halva Sverige. De flesta invånarna bor på den bördiga, fem till sex kilometer breda kustslätten närmast Atlanten. Till skydd mot havet finns ett system av vallar och kanaler.

Söder om kustslätten höjer sig inlandet. Österut finns kuperade områden med sand och lera, i väster och söder ett högland av sandsten och skiffer. Högst når Pakaraimabergen i väster. Där Guyana, Venezuela och Brasilien möts ligger Mount Roraima med Guyanas högsta punkt (bergets allra högsta topp ligger i Venezuela). Området är känt för sina vattenfall; det 226 meter höga Kaieteurfallet hör till de högsta i världen.

Fyra femtedelar av Guyana täcks av regnskog med ett flödande rikt djurliv med apor, jaguarer och andra kattdjur, trögdjur, papegojor och kolibrier, grodor och insekter. I floderna kan man stöta på pirayor liksom världens största orm, anakondan. Vid sidan av regnskogen finns savanner, som den stora Rupununisavannen i sydväst som når fram till gränsen mot Brasilien.

Klimat

Klimatet är tropiskt: varmt året om med riklig nederbörd. Vid kusten urskiljs två regntider: april-augusti och december-januari, medan det i inlandet regnar mest från maj till september.

Naturtillgångar och energi

Guyana är rikt på bauxit, guld, diamanter och andra mineraler. Utvinningen av guld ökade mångfalt under 1990-talet. Efter en liberalisering av marknaden satsade kanadensiska gruvbolag på storskalig produktion vid Omai-gruvan, 16 mil från kusten. Dagbrottet var ett av de största i Sydamerika, men 2005 var det tömt och gruvan stängdes. I inlandet arbetar dock tusentals guldletare på egen hand med vaskpannor och andra enkla redskap, och små och medelstora företag har övertagit huvuddelen av guldutvinningen. Under rekordåret 2009 var inkomsterna från guldet större än från Guyanas två näst största exportvaror tillsammans – socker och ris. I Guyana fanns nu cirka 800 små och medelstora gruvföretag som sysselsatte omkring 10 000 arbetare.

Jordbruk

Guyana är självförsörjande på livsmedel och jordbruket stod länge för mer än halva exporten. Odlingsmarkerna finns i huvudsak i kustregionen. Socker och ris är de stora exportgrödorna. Socker odlas ofta på plantager, ris av självägande indiska småbönder. Förbättrad teknologi under 1990-talet ökade skördarna, inte minst av socker. På savannerna i inlandet, bland annat vid gränsen mot Brasilien, bedrivs också boskapsskötsel.

Industri

Den mesta industrin, förutom gruvindustrin, är nära knuten till jordbruket och sysslar framför allt med att förädla grödor som socker, ris, tobak och kokosnötter.

Turism

Turistindustrin är begränsad men på frammarsch. Sedan 1990-talet görs satsningar på främst ekoturism, och här finns stora möjligheter med inlandets rika djurliv och imponerande vattenfall. Dessvärre undgår man inte paradoxen att orörd natur som öppnas för besökare inte länge förblir orörd. Än så länge är flertalet besökare guyananer bosatta i utlandet.

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.
Se aktuell statistik om Guyana och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 756 040 (2011)
Huvudstad: Georgetown

Geografi

Guyana, tidigare Guayana, kallas ibland ett större område längs Sydamerikas nordkust som förutom republiken Guyana också innefattar Surinam (före detta Holländska Guyana), Franska Guyana och angränsande delar av Venezuela och Brasilien (se karta). Det indianska ordet Guyana

Uppdaterad: 18 juli 2013

Annons

Länkar om Guyanas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guyana. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Guyana ur olika perspektiv. Guyana, tidigare kolonin Brittiska Guyana, formellt Republiken Guyana, är en stat i nordöstra Sydamerika vid Atlanten...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Guyana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...